Vi har meget stor erfaring, og stærke kompetencer, indenfor såvel ny-anlæg, projektledelse, drift, reparation, vedligeholdelse som driftsoptimering af tekniske og bygningsmæssige anlæg og installationer, herunder el, vand og varme- produktions/ distributionsanlæg.

Freelance opgaver i såvel ind som udland, med ustationering/ ophold af længere eller kortere varighed. Vi er naturligvis særdeles fleksible i forhold til arbejdstid og sted og vil yde en indsats der på alle måder tilfredsstiller krav og forventninger.

Tidligere erfaring

Teknisk chef indenfor sygehusvæsenet, med ansvar for såvel det bygningsmæssige, tekniske som økonomiske område, vedrørende design og projektering af ny-anlæg, renovering, drift/vedligeholdelse, energioptimering, personaleledelse og samarbejde med eksterne entreprenører, rådgivere samt øvrige offentlige myndigheder.

Nuværende erfaring og fokus

Teknisk, ledelsesmæssigt og økonomisk ansvarlig for ny-anlæg, drift, optimering, reparation og vedligeholdelse af alle tekniske anlæg og installationer ved varme, vand og kraft/varme produktions og distributionssystemer, såvel landbaserede som søbaserede. Ved de søbaserede anlæg er der opnået sønæringsbevis som maskinmester af 1. grad, hvor der også besiddes stor erfaring med dokning af skibe.
Ligeledes besiddes erfaring med drift af dampkedelanlæg, med tilhørende installationer. Dette indenfor områderne procesanlæg og varmeproduktion.

Gennem de sidste 5 år, er der anvendt utroligt mange ressourcer og timer, på servicering og projektering af molsliniens hurtig færger. 

Af større projekter kan nævnes:

  • Deif pms upgrade express1 & 2
  • Udskiftning af alarmsystem og lips waterjet system max mols 
  • Montering og installering af thruster- interceptor, t-foil express1
  • Installationer og montering af jydeporte express 1+2 
  • Udskiftnings af belysning express 1,2 & max mols
  • Smart auto dock system express1 med wärtsila propulsion og automation integrationer 
  • Varmegenvinding, udskift af erv og ac-units samt diverse energi tiltag med bl.a. dansk energi maritimt